Paslaugos

Tas, kuris protingai išnaudoja laiką, niekada nesiskundžia, kad jam jo trūksta

Tomas Džefersonas

Advokatai Dovydas Cvetkovas ir Arūnas Žlioba
Ne taip svarbu, kas parašyta sutartyje. Daug svarbiau – kas joje neparašyta. Paprastai ne teisininkui labai sunku sutartyje įžvelgti visas paslėptas rizikas ir pavojus. Tam reikalinga patirtis ir įdirbis. Jeigu kreipsitės į mūsų Kontorą dar iki sutarties sudarymo, garantuojame Jums pilną Jūsų sutartinių interesų apsaugą. Ruošiame, analizuojame visų tipų sutartis, konsultuojame ir vedame derybas, koreguojame ir teikiame pastabas sutarčių sudarymo klausimais. Giname Klientų interesus teisme, ruošiame ieškinius dėl sutarčių nutraukimo, ginčijimo, sąlygų pakeitimo, pripažinimo negaliojančiomis ir t.t.