Bylos

2023 spalio 25 d.

Išteisinimas – baudžiamojoje byloje, advokato išlaidų atlyginimas – civilinėje

Kai asmeniui, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis, jokiais atvejais nėra atlyginamos jo patirtos būtinos ir pagrįstos išlaidos advokatui, yra sudarytos prielaidos atsirasti situacijai, kai, nesant galimybės atlyginti būtinas ir pagrįstas išlaidas advokatui net ir išteisinus asmenį, tas asmuo negali realiai ir veiksmingai ginti savo pažeistų teisių naudodamasis advokato pagalba. Tokiu teisiniu reguliavimu nepagrįstai pasunkintas asmens konstitucinės teisės į teisminę gynybą, taip pat teisės turėti advokatą įgyvendinimas.

Konstituciniam Teismui konstatavus, kad galiojęs teisinis reguliavimas, kuris nenumatė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo asmenį išteisinus, yra ydingas, po daugiau nei metų įstatymo leidėjo pakeistas. Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojusios BPK 106 straipsnio redakcijos 3 dalyje numatyta, kad kai asmuo išteisinamas, teismas, priimdamas nuosprendį ar nutartį, priima sprendimą dėl asmens patirtų būtinų ir pagrįstų išlaidų advokato arba advokato padėjėjo, kuris dalyvavo byloje kaip šio asmens gynėjas, paslaugoms apmokėti.

Advokatų kontoros kliento atžvilgiu išteisinamasis nuosprendis priimtas dar 2021 m. birželio 3 d. Prokuratūros skundas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme žodine tvarka nagrinėtas 2022 m. balandžio 5 d., t. y. prieš BPK 106 str. dalies pakeitimą, o nutartis paskelbta 2022 m. gegužės 11 d., jau įsigaliojus naujam reglamentavimui. Taigi, baudžiamojoje byloje nespręstas išlaidų išteisintajam atlyginimo klausimas.

Klientas dėl gynybai patirtų išlaidų kreipėsi į teismą civilinio proceso tvarka. Prokuratūra, atstovaudama atsakovę Lietuvos Respubliką, nesutiko su reikalavimu atlyginti išlaidas advokato teisinei pagalbai, motyvuodama, jog išlaidos atsiradusios iki Konstitucinio Teismo sprendimo ir įstatymo pakeitimo neturėjo būti priteistos, be to, jos per didelės. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino visiškai – priteisė 4 550 Eur patirtų gynybai. Apeliacinės instancijos teismas sprendimą paliko nepakeistą, papildomai priteisė ir civiliniame procese patirtas išlaidas.