Bylos

2019 gegužės 8 d.

Apgintas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos interesas gyvenamosios patalpos nuomos teisiniuose santykiuose

Byloje kilo ginčas dėl pasekmių, kylančių atsakovei nesilaikius teisės normoje įtvirtinto minimalaus termino informuoti nuomininką apie terminuotos nuomos sutarties nepratęsimo. Ieškovo nuomone, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai kaip nuomotojai tinkamai neįvykdžius pareigos informuoti apie gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nepratęsimą, nuomos sutartis turėtų būti atnaujinama tomis pačiomis sąlygomis, t. y. naujam 10 metų terminui.

Teismas, pritardamas Advokatų kontoros „Žlioba ir Žlioba“ advokato Audronio Mažeikos užimtai pozicijai ir atmesdamas ieškovo G. Č. ieškinį, nurodė, jog tarp šalių buvo sudaryta terminuota gyvenamųjų patalpų sutartis, kuri pagal šalių susitarimą baigėsi 2018 m. spalio 8 d., atsakovė, nors ir netinkamai, pareigą pranešti ieškovui apie atsisakymą pratęsti nuomos sutartį, įvykdė, todėl negalima sutikti su ieškovo argumentu, jog vien dėl to, kad apie ketinimą nepratęsti nuomos sutarties naujam terminui ieškovas buvo informuotas pavėluotai, teisiniai santykiai tęsiasi toliau ir sutartis turėtų būti atnaujinama naujam dešimties metų terminui. Automatiškas nuomos sutarties pratęsimas tomis pačiomis sąlygomis dėl atsakovės praleisto CK 6.607 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino negalimas, o ieškovo teisė pratęsti sutarties terminą nėra absoliuti, nes sutarčiai sudaryti būtina abiejų šalių valia, abi šalys turi pritarti sudaromai ir pratęsiamai nuomos sutarčiai.

Be to, teismas pažymėjo, kad Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, būdama teisėta gyvenamųjų patalpų valdytoja, turi teisę jas valdyti, naudoti ir disponuoti įstatyme numatytais būdais ir tikslais, pats nuomotojas sprendžia, kaip tvarkyti turto patikėjimo teise perduotas patalpas, jas nuomoti ar ne, todėl Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos sprendimas nepratęsti nuomos sutarties naujam terminui nelaikytinas pažeidžiančiu sutartyje numatytą sąlygą, numatančią galimybę ją pratęsti.

Su visu teismo sprendimu galite susipažinti čia.