Publikacijos

2015 birželio 22 d.

Teisininkas Gediminas Žlioba: kas ir kaip gali būti atleidžiamas nuo tarnybos kariuomenėje?

Aprimus pirmosioms aistroms dėl šauktinių, problema dė jaunuolių, kurie dėl sveikatos, šeimos, esamų įsipareigojimų, religinių ar pacifistinių priežasčių iš tiesų negali eiti į kariuomenę, liko. Advokatas Gediminas Žlioba aptaria klausimus, dėl kurių dažniausiai kreipiasi šaukimus gavę jaunuoliai.

Turima paskola ar kiti finansiniai įsipareigojimai savaime nėra teisinis pagrindas atidėti privalomąją karo tarnybą arba teikti prašymą nuo jos atleisti. Vis dėlto, kaip teigia advokatas G.Žlioba, turima paskola galėtų būti tarnybos atidėjimo pagrindas, jei būtų nustatyta, kad dėl tarnybos asmeniui būtų padaryta neproporcingai didelė žala.

„Privalomos pradinės karo tarnybos atidėjimas, nustatytas Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punkte, kur apibrėžiama jog krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka prievolė gali būti atidedama tuo atveju, kai pastaroji suteikia asmeniui ar visuomeniniams interesams neproporcingai didelės žalos, ir tada kai karo prievolininkas privalomąją pradinę karo tarnybą sutinka atlikti kitu metu. Taigi paskola galėtų būti atidėjimo pagrindu, jeigu ta žala asmeniui įrodoma. Kiekvienu atveju reikėtų vertinti asmens, šeimos pajamas, ar asmuo turi vaikų, išlaikytinių ir kitas aplinkybes“, – aiškina pašnekovas.

Kitu atveju, karo prievolę atliekančio asmens prašymu kredito dalies įmokų mokėjimas gali būti atidedamas, o palūkanos būtų mokamos pasirinktu būdu. Visais atvejais, anot G. Žliobos, paskolų atidėjimas yra nagrinėjamas individualiai.

Šeiminė padėtis: ką reikia žinoti?

Karo prievolės įstatyme teigiama, kad asmenys atleidžiami nuo privalomosios karinės tarnybos, jeigu vieni augina nepilnametį vaiką arba jeigu jiems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol vaikui sueis treji metai. Auginantiems kelis vaikus iki 14 metų, gali būti taikomas privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimas individualia tvarka, tačiau, kaip teigia advokatas, tai nereiškia jog asmenys atlikti prievolę bus visiškai atleidžiami.

Privalomosios karo tarnybos atidėjimas suteikiamas ir tiems asmenims, kurie yra paskirti vieninteliu neįgalaus asmens globėju ar ribotai veiksnaus asmens rūpintoju.

Pasak teisininko, kiekvienu atveju karo prievolininkas, patekęs į šaukiamųjų sąrašus, gali pateikti prašymą, pagrįstą įrodymais, regioniniame karo prievolės ir komplektavimo skyriuje arba nuotoliniu būdu www.karys.lt nurodytais kontaktais.

Religinės ir pacifistinės pažiūros – galimybė išvengti kariuomenės?

Tai, jog esate prieš bet kokius karo ar smurto veiksmus, dar nėra priežastis išvengti atsakomybės ir nedalyvauti privalomoje karo tarnyboje. Siūloma išeitis – alternatyvi krašto apsaugos tarnyba, kurios trukmė 10 mėnesių. Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba atliekama valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose: savivaldybėse, ligoninėse, slaugos įstaigose ir kitose institucijose ar įstaigose, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir kurioms Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai.

Anot advokato G.Žliobos, karo prievolininkai, norintys atlikti būtent alternatyvią krašto apsaugos tarnybą turi pateikti prašymus karo prievolės ir komplektavimo skyriui, kuriuos nagrinės speciali komisija.

„Pagal 2015-04-14 LR Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 17 str. 1 d. alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą pageidaujantys atlikti karo prievolininkai iki šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus pradžios gali bet kuriuo metu pateikti karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Šis prašymas turi būti grindžiamas religiniais arba pacifistiniais įsitikinimais, neleidžiančiais tarnauti su ginklu“, – sako advokatas G. Žlioba.

Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/karo-zona/teisininkas-gediminas-zlioba-kas-ir-kaip-gali-buti-atleidziamas-nuo-tarnybos-kariuomeneje-784-509816