2020 lapkričio 24 d.

Ar darbas užsienyje ir finansinių įsipareigojimų turėjimas gali būti pagrindas atidėti privalomąją pradinę karo tarnybą?

Karo prievolininkas šaukiamas į privalomąją karo tarnybą, norėdamas, kad privalomoji pradinė karo tarnyba jam būtų atidėta, turi pateikti Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai ar jos teritoriniam padaliniui pagrįstą prašymą atidėti tarnybą dėl neproporcingai didelės žalos jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, jei mano, jog tokia žala kiltų ir jos būtų galima išvengti, jeigu jis privalomąją karo tarnybą atliktų kitu metu.

Teikdamas tokį prašymą asmuo turi įrodyti dvi aplinkybes: 1) jog privalomosios karo tarnybos atlikimas sukels neproporcingai didelę žalą ir 2) įrodyti, jog tarnybą atliekant kitu metu žalos bus išvengta. Atkreiptinas dėmesys į tai, nei KPĮ, nei kiti teisės aktai, neįvardija, kokios aplinkybės galėtų sukelti neproporcingai didelę žalą asmeniniams ir/ arba visuomeniniams interesams. Taigi prašymai ir susiklosčiusios faktinės aplinkybės galinčios sukelti neproporcingai didelę žalą vertinami individualiai kiekvienu atveju, tuo pat metu iš esmės užtikrinant vienodą faktų vertinimą siekiant užtikrinti asmenų lygiateisiškumą.

Aplinkybių, kurioms esant privalomosios karo tarnybos atlikimas sukeltų neproporcingai didelę žalą vertinimas priklauso nuo atliekamos tarnybos formos. Pavyzdžiui, teikiant prašymą dėl 9 mėnesius trunkančios nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo, aplinkybės, kurias būtų galima pripažinti pakankamomis tarnybos atidėjimui, galėtų būti dviejų ar daugiau mažamečių vaikų auginimas, kai karo prievolininkas yra vienintelis darbingas šeimos maitintojas, arba šaukiamas žmonos nėštumo laikotarpiu. Neproporcingai didelė žala gali būti siejama su tam tikrais finansiniais įsipareigojimais, darbinėmis funkcijomis, įsipareigojimais darbdaviui ar sveikatos būklė.

Praktikoje dažniausiai nurodoma aplinkybė, dėl kurios privalomoji pradinė karo tarnyba atidedama - darbas užsienyje ir finansinių įsipareigojimų turėjimas. Prašymuose dėl pradinės karo tarnybos atidėjimo neretai nurodomos ir kitos aplinkybės. Pavyzdžiui, prašymuose nurodoma, kad asmuo yra ūkininkas ir turi 25 ha dirbamos žemės; asmuo užima aukštas pareigas ir planuoja vestuves; darbdavys yra investavęs į prievolininko kvalifikacijos kėlimą; asmuo yra vienas iš dviejų asmenų, kurie vadovauja įmonei; prievolininkas turi vaiką ir privalo mokėti alimentus.

Atkreiptinas dėmesys, kad esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms prašymai atidėti privalomąją pradinę karo tarnybą tinkamai įrodžius nurodytas aplinkybes taip pat buvo tenkinami.