Bylos

2019 vasario 13 d.

Kontora apgynė Šilutės rajono savivaldybės interesus viešajame konkurse dėl patalpų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai suteikimo

Ginčas kilo dėl Savivaldybės patalpų pirminės sveikatos priežiūros įstaigai suteikimo tarp paslaugas teikusios IĮ „V. Prielgausko šeimos gydytojo kabinetas“ ir UAB „Sveikatos darna“. Nors IĮ „V. Prielgausko šeimos gydytojo kabinetas“ paslaugas Savivaldybės patalpose kol kas teikia, tačiau teisme iškeltą bylą pralaimėjo. Teismas patvirtino, jog Savivaldybė jai priklausančiomis patalpomis disponuoja teisėtai, viešas konkursas taip pat vyko teisėtai, ir ateityje patalpos bus perduotos naudotis UAB „Sveikatos darna“, kuri pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teiks visą parą.

Visą pirmosios teismo instancijos sprendimą skaitykitečia.čia.