Bylos

Niekada nebūna didžių darbų be didžių sunkumų

Volteras

Atremtas Žemėtvarkos ieškinys prieš privačius asmenis
2017 gegužės 26 d.
Žemėtvarka pareiškė ieškinį privatiems asmenims dėl įsigyto iš valstybės sklypo sandorio bei įvairių administracinių aktų, susijusių su šiuo žemės sklypu, panaikinimo. Teigdama, jog gina viešąjį interesą, Žemėtvarka byloje prašė taikyti restituciją, t.y. buvo reikalaujama, kad Kontoros klientai grąžintų Lietuvos Respublikai dalį žemės sklypo, o Lietuvos Respublika Kontoros klientams grąžins pinigų sumą, sumokėtą už tą žemės sklypo dalį.
Teismo sprendimas – valstybinės įmonės darbuotojas atleistas pagrįstai ir teisėtai
2017 gegužės 03 d.
Valstybinės įmonės vadovo sudaryta komisija, patikrinusi padalinio vadovo kasą nustatė, kad padalinyje netinkami buvo vykdomas grynųjų pinigų saugojimas ir apskaita. Atsižvelgiant į patikrinimo menu nustatytas aplinkybes, padalinio vadovui buvo skirta griežčiausia drausminė nuobauda – atleidimas.
Dėl netinkamos kuro apskaitos pagrįstai taikyta drausminė nuobauda valstybinės įmonės padalinio vadovui
2017 gegužės 03 d.
Valstybinė įmonė skyrė drausminę nuobaudą - papeikimą darbuotojui už tai, kad pastarasis, būdamas padalinio vadovu, nekontroliavo pavaldžių darbuotojų atliekamų veiksmų, nesiaiškino kelionės lapuose daromų taisymų priežasčių, nustačius neatitikimus kuro likučių pagal kelionės lapus ir pagal faktą, nesiėmė jokių veiksmų nustatytiems pažeidimams išsiaiškinti, perrašė kelionės lapus, sudarydamas prielaidas netinkamai vykdyti kuro apskaitą valstybinėje įmonėje.
Teismas priėmė sprendimą dėl hipotekos pabaigos
2017 vasario 06 d.
Į Kontoros advokatę Juliją Viktoriją Flis kreipėsi moteris, nurodydama, kad paveldėjusi po mamos mirties butą sužinojo, jog butas, siekiant užtikrinti paskolos sutarties vykdymą, buvo įkeistas 1996 m. lapkričio 15 d. Moters mama ir patėvis yra mirę. Kreditorius mirė 2014 m. spalio 23 d. Rašytinių įrodymų, kad grąžinta paskola taip pat nėra.